Barát Tamás – A bizalom tolmácsai – Könyvrecenzió

Barát Tamás: A bizalom tolmácsaiMegjelent Barát Tamásnak a Magyar PR Szövetség örökös tagjának, korábbi ügyvezető alelnökének, új könyve, “A bizalom tolmácsai”.

A könyv több mint 400 oldalon keresztül a bizalomról, annak megteremtéséről és fenntartásáról, a kommunikáció tudatos megszervezéséről, azaz, a public relationsról szól.A public relations kifejezést egyre többen használják Magyarországon.

Ez a kifejezés annyira divatossá vált, mint korábban a marketing. Sokan használják a péer és még többen a piár kifejezést. Egyre-másra találkozni olyan emberekkel, akik névjegyükre ráírják: “public relations menedzser”, hiszen az olyan jól hangzik. Azonban többen nem is tudják, hogy mit is jelent e két szó.
Nagyon sokan azt hiszik, hogy a public relations, az újságírás valamely ága. Mások úgy vélekednek, hogy a marketing egy része, valami újfajta marketingeszköz.

Sokan úgy gondolják, hogy a pr egy csodaszer. Pedig nem csodaszerről van szó, hanem olyan tudatos tevékenységről, amely nélkül egy korszerű szervezet vezetése nem tud meglenni.

Ezek után mi lehet az a valami, amit public relations- nek neveznek?

A könyv hasábjain a kedves olvasó, megismerkedhet a válasszal. A könyv írójának szándéka az volt, hogy a könyvből alapvetően a public relations elmélete legyen megismerhető de azért essék szó a pr-gyakorlatáról is.
A public relations a szervezetek kommunikációjának tudatos megszervezése. A pr-t a bizalom kialakítása művészetének, tudományának is szokták nevezni. A pr-szakember ennek a művészetnek és tudománynak a művelője. Ehhez hozzátehető, hogy a pr-szakember a megértés, a bizalom tolmácsa, a bizalom építője.

A könyv tizenkét fejezete bevezeti az olvasót a public relations tevékenység elméletébe, részleteibe, gondolkodás és szemléletmódjába.

Míg a könyv első fejezetéből kiderül, hogy a pr-szakember számára mit jelent a kommunikáció, a második fejezet bevezet a public relations elméletébe, leírja a public relations néhány fontos meghatározását.

A könyv harmadik fejezete egyértelműsíti, hogy mit jelent a reputáció, az elismertség, az elfogadottság, a megbecsültség, avagy mit is szeretne elérni a public relations szakembere.

A negyedik fejezet röviden áttekinti a pr-történetét, a kezdetektől napjainkig.

Az ötödik fejezet bepillantást enged abba, hogy mivel is foglalkozik a pr-szakember. Itt megismerkedhetünk a pr-“hídelméleté”-vel, valamint azzal, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki jó pr-es legyen? Láthatjuk, hogy mit jelent a “pr”, mint szakma, mik egy szervezeti pr-részleg feladatai, és megismerhetjük a pr,,spirál” elméletét. Ez a fejezet megmutatja, hogy hol a public relations helye a szervezetek életében.

A hatodik fejezetből kiderül, melyek a public relations alapformái, irányai? Hol a public relations helye a társadalomban?

Hetedik fejezetből megtudható, hogy mi a szervezeti kultúra és mi is az a corporate identity és az image, avagy mi a különbség az arculat és a kép között?

A nyolcadik fejezetben megismerkedünk a szervezetek belső kommunikációjával és annak szervezésével, a vertikális és horizontális kommunikációs modellekkel.

A könyv kilencedik fejezetében láthatjuk, hogy a nem profit orientált és a civil szervezetek területén is működik a public relations. Itt ismerhetjük meg a társadalmi célú kommunikáció területeit is.

A könyv tizedik fejezete a public relations legfontosabb eszközeiről szól. Itt ismerkedhet meg az olvasó a public relations“technológiájá”-val, valamint azzal, hogy mi a “mi-ho-ki-ho-me” elv. A public relations tervszerű tudatos tevékenység, ezért ismertetésre kerül a public relations tervezés információs bázisa és egy ismert tervezési módszer a “Zero base planning system” is. Itt esik szó az eszközök kiválasztásának néhány elvi szempontjáról, illetve arról, hogy hogyan történik a hírértékű üzenetek eljuttatása közvetítőkön keresztül a kibocsátótól az olvasóig, a nézőig, a hallgatóig.

A könyv befejező részeiben az olvasó megismerkedhet a public relations jelentősebb szervezeteivel, etikájával, a pr-szakemberek magatartási szabályaival, és végül néhány jó tanács is olvasható, hogyan legyünk a bizalom tolmácsai.

A könyv végén néhány fontos pr-dokumentum is megtalálható.A könyv két dologról szól: a pr-ről mint szemlélet és gondolkodásmódról, illetve mint tevékenységről.

A könyv egyértelműsíti, hogy a public relations valójában ahhoz szükséges, hogy kialakulhasson a felek közötti kölcsönös megértés, az egymás elfogadása. Az elfogadottság, az elismertség és a megbecsülés, egyrészt annak eredménye, amit teszünk, másrészt, ahogyan mások látnak bennünket, és amit mások mondanak rólunk. Ennek következtében alakulhat ki a felek egymás iránti bizalma.

A könyv hátsó-borítóján található két vélemény a könyvről:

A könyv bevezeti az olvasót a public relations szemlélet és gondolkodásmódjába, bemutatja a pr-tevékenység elméletét és gyakorlatának alapjait. Ennek elsajátítását nagyon hasznosnak tartom foként a vállalat vezetők számára, a szervezet hatékonyabb működtetése, főként a szervezet vezetés és fejlesztés szempontjából.

Szalai Piroska Főszerkesztő CEO Magazin

A könyv olvasója megismerkedhet a bizalomépítés művészetével, a reputáció-menedzselés, az informálás és informálódás elvével, a kölcsönös előnyökön alapuló, tudatos kommunikáció szervezés tudományával. Ez pedig elengedhetetlen minden üzletember, és nemcsak a jó szervezeti vezető, de minden munkatárs számára is.

Varga Zsolt Lapigazgató CEO Magazin

Gajda Mária

 

Forrás: CEO.HU

Vélemény, hozzászólás?