Neumann Konferencia NY 2023 november

Neumann János Konferencia New Yorkban

Neumann János, avagy, ahogyan Amerikában ismertté vált John von Neumann, születésének 120. évfordulója alkalmából eseménysorozatot szerveztek New Yorkban. Tudósítóként jelen voltam az eseményen. Tudósításom megjelent a NapiMagazin médiaportálon Magyarországon.

Neumann Konferencia NY 2023 novemberNeumann János, a magyar születésű matematikus az Egyesült Államok egyik legnagyobb hatású tudósa volt. A kvantummechanikai elméleti kutatásai mellett a digitális számítógép elvi alapjainak lefektetésével vált világhírű tudóssá.

John von Neumann, Albert Einstein mellett a princetoni Institute for Advanced Study egyik alapító professzora volt. A Financial Times 1999-ben az “Évszázad emberének” választotta.

Az életéről, munkásságáról és az ahhoz kapcsolódó témákról szóló Neumann2023 Konferenciát a New York-i Magyar Főkonzulátus tudományos és technológiai szakdiplomatája szervezte. 

 

Neumann Konferencia NY 2023 novemberA konferencia előestéjén került sorra a megnyitó ünnepségre ahol Dr Novák Tamás, a magyar főkonzulátus tudományos és technikai kérdésekért felelős diplomatája, valamint Kántor Viola, a CUNY Fulbright kutatója ismertették Neumann munkásságát.

Neumann Konferencia NY 2023 november

 

 

 

Az ünnepség alkalmával került sor egy magyar kitüntetés átadására is. Tudományos tevékenységéért, és különösen Neumann tudományos örökségének megőrzéséért Pásztor István nagykövet, Magyarország főkonzulja a Magyar Érdemrend tisztikeresztje, Parancsnoki Kereszt csillaggal kitüntetést adományozza az Abel díjas Lax Péter Dávid professzornak, aki korábban Los Alamosban dolgozott a Manhattan Projektben John von Neumann irányítása alatt. A kitüntetést Lax Péter helyett fia vette át.

Kiemelkedő tudományos munkássága mellett Lax professzor nagy szószólója John von Neumann tudományos öröksége megőrzésének. Szerinte Neumannt sokkal szélesebb körökben kell megismerni, mert a fizikához, a matematikához, az idegtudományokhoz, a közgazdaságtanhoz, a számítástechnikához és más területekhez való hozzájárulása messze az életén túl is lendületet adott e területek fejlődésének. 

Neumann Konferencia NY 2023 novemberA megnyitón Neumannra emlékezve levetítésre került a résztvevőknek az Amerikai Matematikai Társaság 1966-ban készült filmje, ahol olyan nevezetes személyek beszéltek Neumann munkásságáról mint például, Wiegner Jenő, vagy Teller Ede. 

Neumann Konferencia NY 2023 novemberAz esemény résztvevőit videóüzenetben köszöntötte Whittman Marina von Neumann, a Michigani Egyetem emerita professzora, John von Neumann lánya, az üzleti adminisztráció és a közpolitika professzora.

 

Dr. Novák Tamás tudósítónk kérdésére a konferenciáról elmondta, hogy

“Neumann 120 évvel ezelőtt, 1903-ban született, és mi úgy döntöttünk, hogy ezt az évfordulót számos rendezvénnyel ünnepeljük, amelyekkel tisztelgünk öröksége és a tudományhoz és az innovációhoz való hozzájárulása előtt az Egyesült Államokban és világszerte.

A magyar tudósok “marslakóként” emlegetett csoportjába tartozott, akik a II. világháború előtti és utáni sötét európai időszak alatt új és szívesen látott otthonra találtak az Egyesült Államokban, és közülük sokan vagy Nobel-díjat nyertek, vagy feltaláltak valami egyedit, és hozzájárultak az egész emberiség fejlődéséhez.”

 

Neumann Konferencia NY 2023 november

November 9-én a New York University Langone Health Science épületében került sor a Neumann János munkásságánk szentelt egész napos konferenciára.  A konferencián John von Neumann életét “Az út a halhatatlansághoz” címmel Hargittai István a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritusa ismertette. 

Neumann Konferencia NY 2023 novemberFontos tudni Neumannról, hogy az 1930-as évek végén kezdett foglalkozni az alkalmazott matematikai problémák megoldásával. 

1951-től 1953-ig az Amerikai Matematikai Társaság elnöke volt. 1954-ben az Egyesült Államok Érdemérmével tüntették ki az informatikai forradalom során végzett munkásságáért.

1955-ben tagja lett az USA öttagú Atomenergia Bizottságának. Ennek az volt az előzménye, hogy a második világháború idején bekapcsolódott a haditechnikai kutatásokba. Los Alamosban részt vett az első atombomba megépítésének programjába. 

Az atom- és hidrogénbombák kísérleti robbantásainál az ott keletkező lökéshullámok tanulmányozása során olyan bonyolult matematikai összefüggéseket fedezett fel, amelyek a klasszikus módszerekkel már nem voltak megoldhatók. Ekkor fordult érdeklődése a nagysebességű elektronikus számítások lehetősége felé.

Tudományos pályafutása kezdetén kvantumelmélettel foglalkozott, érdeklődése kiterjedt a halmazelmélet problémakörére. Tőle származik a halmazelmélet egzakt megalapozása. 

Közreműködött a “játékelmélet” megteremtésében is, amelyet az USA-ban rendkívüli népszerűséggel bíró kártyajáték, a póker elsajátítása során fogalmazott meg.  

Neumann Konferencia NY 2023 november

Neumann a tudományt és a gyakorlatot szorosan kapcsolta össze munkássága során. Foglalkozott a számítástechnika alapjainak megfogalmazásával, valamint a mesterséges intelligencia kérdéseivel. A konferencia résztvevői ezekhez a kérdésekhez kapcsolódó témákat vitattak meg.

A konferencia témái között fontos tudományos kérdések szerepeltek, ezenbelül a résztvevők az alábbi területekre koncentráltak:

  • A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák.
  • A mesterséges intelligencia egészségügyi alkalmazásának lehetőségei 
  • Kvantumfizika, gravitációs hullámok és új felfedezések
  • 1955 júniusában von Neumann megjelentetett egy cikket “Túlélhetjük-e a technológiát?” címmel. A konferencia egyik panelbeszélgetése megpróbált mai szemmel válaszolni Neumann kérdésére.
  • “A játék neve – Matematika, közgazdaságtan”
  • A mai egyetemisták mit gondolnak a tudományról, és hogyan követheti munkájuk a Neumann által kijelölt utat?

A konferencia, – ahogyan az USA-ban mondják – egyik keynote előadója Chikan Attila, emeritus professzor, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Budapesti Corvinus Egyetem volt rektora, korábbi gazdasági miniszter volt. Chikan professzor bemutatta a John von Neumann-díjat, amit az általa alapított Rajk László Kollégium évente ítél oda a társadalomtudományok kiemelkedő tudósának. A díjat 30 éves története során több közgazdasági Nobel-díjas is megkapta már.

John von Neumann talán a legszélesebb látókörrel rendelkezett korának minden matematikusa közül. Integrálta a tiszta és az alkalmazott tudományokat, és számos területen, többek között a matematikában, a fizikában, a közgazdaságtanban, a számítástechnikában és a statisztikában is jelentős eredményeket ért el. A konferencia résztvevői alapvetően azt beszélték meg, hogy John von Neumann felfedezéseinek matematikai eredményei hogyan hatottak más tudományágakra.

A Konferencia több mint harminc előadója a magyarországi élenjáró kutatóintézetek és több egyetem meghatározó kutatóját, felsővezetőjét vonultatta fel.

A konferenciáról bővebb információk a konferencia honlapján, az alábbi képre kattintva megtalálhatók.

Neumann Konferencia NY 2023 november

Barát Tamás