A Pharimos-ra, vagy más szóval a Pariphe-re, azaz a roma holokausztra, egy kiállítással emlékeztek New Yorkban, a Magyar Házban, február első napján. A kiállítást a World Roma Federation szervezte. A WBPI tudósított a kiállítás megnyitójáról. 

Pharimos – Emlékezés New Yorkban

A New York-i székhelyű World Roma Federation magyar-cigány származású elnöke, Sztojka János tudósítónk kérdésére elmondta, hogy “a WRF fő célja, hogy a romákat integrálja a társadalomba. Ehhez elsősorban társadalmi-gazdasági programokat dolgoznak ki és valósítanak meg. Rendkívül fontosnak tartjuk a roma társadalom alapvető jogainak védelmét. Ezért fontos számunkra, hogy megnyitottuk a szervezetünk képviseletét az Európai Unióban Brüsszelben és megkaptuk az Egyesült Nemzetek szervezete úgynevezett “Consultative Status”-át. Így nemzetközileg tudjuk képviselni a romák érdekeit. ”

Sztojka János hozzátette, hogy “nagyon fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a WRF elképzeléseinek középpontjában áll, hogy a WRF hozzájáruljon a társadalmi és a gazdasági megoldásokhoz. Ezen belül rendkívül fontosnak tartjuk az oktatást, az integrációt, az egészségügy-, a lakhatás kérdéseit. Fontos számunkra a diszkrimináció megszüntetése, valamint egy humanitárius hálózat létrehozása az emberi jogok támogatására. Céljaink között szerepel egy emlékmű felállítása a holokauszt során elpusztult romák emlékére.

A WRF fontos céljának tekinti, hogy legyenek roma származású, a cigányságot megértő köztisztviselõk. A céljaink megvalósítátához elsődleges egy oktatási platform létrehozása, hogy a politikai és polgári jogi aktivisták a WRF Örökség és Kulturális Intézet akadémiája segítségével megtanulják mindazt, ami a célok eléréséhez szükséges.”

A tudósítónknak a kiállításra vonatkozó kérdésére Sztojka János azt válaszolta, hogy: “céljaink között nagyon fontos helyet foglal el az emlékezés. Így került sor arra, hogy ezt a Roma Holokauszt Kiállítást megszerveztük. Szeretnénk a kiállítást nemcsak New Yorkban bemutatni, de szeretnénk ha a vándorkiállításunk eljutna mindenhova, ahova csak lehetséges.

Itt ma este szeretnénk bemutatni mindazokat az emlékeket, amiket összegyűjtöttünk a roma holokausztról. Emlékezni szeretnénk és ezzel szeretnénk felvállalni elkötelezettségünket a múlt megőrzésében. Azt gondoljuk, hogy be kell mutatnunk mindazt ami megtörtént, hogy a jelen és a jövő nemzedékei megértsék miért nem engedhetjük meg, hogy ilyesminek valaha ismét megtörténjenek.”

Király Tibor lelkész

Petra Gelbart

A kiállítás megnyitója, az emlékező est egy Amerikában, Connecticut-ban élő lelkész, Király Tibor imájával és prédikációjával kezdődött, majd Teleki László romológus, magyar parlamenti képviselő emlékező beszédével folytatódott. A kiállítás megnyitón megemlékezést tartott Petra Gelbart a Harward Egyetem tanára, aki saját családja emlékein keresztül beszélt a roma holokausztról. Emlékei nemcsak prózában, hanem dalokban is megszólalt. Énekszóval, tangóharmonikával kísérte mondandóját. Végezetül, emlékezőbeszédet mondott Barát Tamás nyugalmazott főiskolai tanár, akit oktatói tevékenységéért Magyarországon tiszteletbeli cigány címmel ismertek el.

A beszédeket követően a résztvevők a cigány kultúrából kaptak ízelítőt. Ebből kiemelkedett Zoi Florosz színésznő, énekesnő, azt est háziasszonya, aki angol nyelvű megemlékezésén kívül részletet énekelt a Carmen című operából, és cigány dalokat adott elő.

A kiállítást Teleki László romológus nyitotta meg. Megemlékezésében hangsúlyozta, hogy “ma New Yorkban ezen az estén, a roma holokauszt kiállításon, a szívünk és lelkiismeretünk szavát követjük. Mi magunk emlékezünk és felhívunk másokat is az emlékezésre.

A kiállítás szervezőinek szándékában állt fényképek és hiteles dokumentumok segítségével megmutatni holokauszt horrorját. Ezzel a kiállítással szeretnénk üzenetet küldeni az Egyesült Államoknak és a világnak. Nem csak azokat a régi, fájdalmas sikolyokat, hanem korunk szavát is meg kell hallanunk és meg kell értenünk. A több mint 75 év távolságából is tisztában kell lennünk azzal, hogy a holokauszthoz vezető tragédiák nem a cselekedetekkel, hanem gondolatokkal kezdődtek és kezdődnek ma is.”

Teleki László tudósítónk kérdésére válaszolva kiemelte, hogy “az iskolákban tanítani kell a holokausztról és ezen belül a roma holokausztról is, mert egyikről sem tudnak eleget az emberek. Évről évre kevesebb olyan megemlékező van, aki túlélte a koncentrációs táborok tragédiáját, mégis „szívmelengető” látni azt az egyre több roma és nem roma fiatalt, akik csatlakoznak a Porrajmosról való megemlékezéshez. Az emlékezőknek kötelessége, hogy továbbadják az ismereteket gyermekeiknek és unokáiknak. Politikusoknak és civileknek össze kell fogni az olyan döntések meghozatalában, amelyek elősegíthetik a romák és nem romák közötti kapcsolatokat.”

Teleki László ehhez hozzátette: „Nem lehet, hogy ne emlékezzünk apáink, anyáink, testvéreink értelmetlen és embertelen kivégzésére. Őrizni kell az emléket.”

Hasonló gondolatokat fogalmazott meg Barát Tamás nyugalmazott főiskolai tanár, a roma holokausztra emlékező beszédében. Egy rögtönzött mini történelemórát tartott a résztvevők számára. Felidézte az 1935-ben született németországi törvényt, ahol a cigányokat a nemzet ellenségének nevezték, s ugyanabba a kategóriába sorolták őket, mint a zsidóságot.

Barát Tamás beszélt arról is, hogy tekintettel arra, hogy a cigányságot nyilvántartásba vétel nélkül gyilkolták meg, ezért csak becslések vannak arra, hogy valójában hány cigány pusztult el a holokauszt során. Hallani kétszázezer áldozatról, de Ian Hancock – világhírű romakutató – becslése szerint ez a szám lehetett másfél, vagy kétmillió is.

Barát Tamás ezekkel a szavakkal fejezte be beszédét: “A világnak emlékeznie kell múltjára, hogy megakadályozza a jövő népirtásait. A legfélelmetesebb az a fenyegetés, hogy a múlt megismétlődik.

Ki kell mondanunk, hogy mindenki értse, hogy a történteket soha senki se felejtse el. Vigyázzunk, hogy soha többet ne történhessenek meg a borzalmak!”

A Pharimos-ra, vagy más szóval a Pariphe-re, azaz a roma holokausztra, egy kiállítással emlékeztek New Yorkban, a Magyar Házban, február első napján. A kiállítást a World Roma Federation szervezte. A WBPI tudósított a kiállítás megnyitójáról. 

A World Roma Federation elnöke Sztojka János egy Proklamációt adott át Teleki Lászlónak. A képen Nagy B Péter Konzul, New York-i Főkonzulátus képviseletében, Teleki László romológus, képviselő és Sztojka János a WRF elnöke.

A kiállításmegnyitó zárómomentumaként a World Roma Federation elnöke Sztojka János egy Proklamációt adott át Teleki Lászlónak, amelyben a WRF kéri, hogy alakuljon ki egy párbeszéd a problémák megoldása céljából. Sztojka János felkérte Teleki Lászlót, hogy az Európai Unió felé képviselje a WRF, a világ roma társadalmának érdekeit. Ezek között kiemelt helyet foglal el a gyűlöletbeszéd, a rasszizmus elleni fellépés és megfogalmazódott az a kívánság, hogy az Európai Unió támogassa a romák problémáinak megoldását.

WBPI New York