Érzelmes utazás(ok)

Fejtő FerencValamikor 2020 tavaszán kaptam egy megkeresést Franciaországból, egy ott élő magyar író, műfordító, szerkesztő barátomtól, hogy az egyik magyar könyvkiadó a Könyvnapra szeretne egy olyan új könyvsorozatot kiadni, amit külföldön élő magyar írók, újságírók írnának meg. A sorozat alapja Fejtő Ferenc Érzelmes utazás című könyve lenne.

Fejtő ebben a könyvében egy dalmáciai útja emlékei keverednek útleírással, interjúkkal és Fejtő teoretikus gondolataival.

Az Érzelmes utazás eredetileg cikknek készült a Nyugat számára. Fejtő ezt írta erről: “Hangulatkönyvet írtam, lírát, és nem tudományos értekezést. Vakációt vettem egy időre a politikától, hogy magamhoz térjek, friss levegőt szívjak, tisztázzam gondolataimat. S azóta sem csinálok egyebet, mint hogy próbálom megfejteni saját rejtvényemet meg a magyar rejtvényt, és vakmerően a világét meg az életét.”

Barát TamásA könyvkiadó és a szerkesztő ezt a gondolkodást vette alapul és felkért külföldön élő írókat, újságírókat, hogy írják meg gondolataikat, tapasztalataikat arról az országról, városról, ahol jelenleg élnek.

Engem, mint New York-i tudósítót arra kértek, hogy írjam meg tapasztalataimat, amiket az Egyesült Államokban szereztem. Nekiláttam és összeszedtem azokat a tudósításokat, amelyek egy ilyen “érzelmes utazásban”, illetve az arról írt beszámolóban felhasználható. Egy csokorba fűztem tudósításaimat, írásaimat, kiegészítve olyan gondolatokkal, amelyek a Fejtő Ferenc-i gondolatvilághoz kapcsolhatók, és / vagy a huszonegyedik század elejének jellemzői lehetnek.

Igy született meg az “ALMA SZELETEI” című írásom, pontosabban az a cikkfűzér, amelyikben megtalálhatók New York-i eseményekről szóló tudósítások és az olyan tapasztalatok, amelyeket New Yorkban élve szereztem.

Sajnos a magyar könyvkiadó terve nem valósult meg, a Könyvnapra nem jelent meg a tervezett könyv. Közbe szólt a Covid járvány és több magyar belpolitikai gond.

Egy kis időre magam is félretettem az alma szeleteit. Azonban 2024 tavaszán, amikor is az új New York-i tudósítói periódusom elkezdődött az érzelmes utazás tervét újra elővettem, s úgy döntöttem, hogy a blogomon részletekben beszámolok az alma szeleteiről, kiegészítve más érzelmes utazásokkal.

 

ÉRZLEMES UTAZÁS(OK)

Kedves Olvasó!

Jó olvasást kívánok a régi szeletekhez és az új érzelmes utazási tudósításokhoz egyaránt!

Barát Tamás

Az alma egy szelete

“Almaszeletekhez” elöljáróban

“Itt élned, halnod kell!”

New York Cityről

Átadták a World Trade Center 3-at

MINT EGY AMERIKAI NYUGDÍJASMint egy amerikai nyugdíjas

 

 

 

 

Az érzelmes utazásokról szóló beszámolókat folyamatosan töltöm fel erre az oldalra, illetve elolvashatók az ALMASZELETEK című oldalamon is.